Hoş Geldiniz

Dünyada ve ülkemizde yaşanan sosyokültürel, bilimsel ve teknolojik gelişmeler sonucunda bireylerin ihtiyaçları da değişmiştir. Bu ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak öğretim programlarının güncelleme ve yenileme çalışmaları başlatılmıştır. Bu çerçevede kendini ve dünyayı tanıyan, sorgulama yeteneğine sahip milli ve manevi değerlerini benimseyen ve sahip çıkan bireyler yetiştirmek amacıyla öğretim programları güncellenmiştir.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığınca güncellenen öğretim programlarına yönelik ihtiyaç duyulan içerikleri bilgi ve teknoloji yönüyle nitelikli olarak hazırlamak, ders içeriklerini elektronik ortamda öğretmen ve öğrencilerin kolaylıkla ulaşabileceği bir yapıya kavuşturmak, ders kitaplarını etkileşimli tahta ile uyumlu hale getirmek, öğretim programlarının kazanımlarını destekleyici sorular hazırlamak ve paylaşmak amacıyla bu site hazırlanmıştır.

Bu sitede, güncellenen öğretim programlarına yönelik Genel Müdürlüğümüzce hazırlanmış ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçmiş 2018-2019 eğitim öğretim yılında okutulacak ders kitapları, öğretim programlarının kazanımlarını destekleyici sorular, proje tabanlı öğrenme çıktıları yayınlanmaktadır.Son Eklenen Kitaplarımız


Duyurular
GÖREVLİ İŞLEMLERİ
İçerik Hazırlama, Soru Paneli gibi sistemlerde görevli ... Devamı...    04.09.2018

PROJE TABANLI ÖĞRENME MODÜLÜ
Proje Tabanlı Öğrenme Modülümüzdeki projeler yayında... Devamı...    04.09.2018

KAZANIM BAZLI SORU HAVUZU YAYINDA
Tüm sınıfları ve dersleri kapsayan kazanım bazlı soru havuzu yayında..... Devamı...    04.09.2018

OGMMATERYAL.MEB.GOV.TR
Yeni Tasarımı ile ogmmateryal.meb.gov.tr yayında... Devamı...    04.09.2018